THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Paweł DROŻDZIEL Str. 6-10
The chosen parameters of the ic engine work and start-up as the elements of the vehicle transport system evaluation criterion
Wybrane parametry pracy i rozruchu silnika spalinowego jako elementy kryterium oceny systemu transportu samochodowego  


Paweł KORDOS Str. 11-15
The influence of the combustion engine work conditions on the cylinder wear in the stand test researches
Wpływ warunków pracy silnika spalinowego podczas badań stanowiskowych na zużycie tulei cylindrowej  


Kazimierz KOWALSKI Str. 16-21
Utilization of military vehicles under shortage of basic fuels
Użytkowanie pojazdów wojskowych w warunkach niedoboru paliw bazowych  


Str. 22-26
Comparative reliability tests of city transport busses
Badania porównawcze niezawodności autobusów komunikacji miejskiej  


Str. 27-31
The connections between the vehicle operation conditions and the ic engine start-up parameters
Związki pomiędzy warunkami pracy pojazdu a parametrami rozruchu silnika spalinowego  


Tomasz NOWAKOWSKI Str. 32-36
Problems of regional transportation system design – external conditions
Problemy projektowania systemów transportu regionalnego – uwarunkowania zewnętrzne  


Arkadiusz RYCHLIK Str. 37-41
Commercial vehicles fuel consumption measurement methods
Metody pomiaru zużycia paliwa pojazdów użytkowych  


Str. 42-45
Analyze of insuficient increase combined transport in Poland
Analiza przyczyn powolnego rozwoju w Polsce intermodalnych przewozów kolejowo-drogowych  


Piotr SZCZYGLAK Str. 46-50
Stability analysis of a machine unit against the background of modeling its dynamics
Analiza stateczności agregatu maszynowego na tle modelowania jego dynamiki  


Sławomir WIERZBICKI Str. 51-56
Operational effectiveness assessment of lpg installations used in cars
Ocena efektywności funkcjonowania instalacji lpg stosowanych w samochodach osobowych  


Zbigniew SKROBACKI Str. 57-60
Economic-technical aspects of vehicle fleet renovation
Ekonomiczno-techniczne aspekty odnowy parku samochodowego  


Joanna SIDOR Str. 61-66
Realization of the transport policy at the international, national and regional level
Realizacja polityki transportowej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym  


Str. 67-70
Influence of the ethanol added into petrol and diesel fuel
Influence of the ethanol added into petrol and diesel fuel  


Str. 71-73
The influence of the diesel oil additive „ Xeramic” on the effective work of the diesel engine
Ocena wpływu dodatku „Xeramic” do oleju silnikowego na osiągi silnika o zapłonie samoczynnym  


Str. 74-78
Operating diagnostics and monitoring issues of selected mining belt conveyers
Wybrane problemy diagnostyki i monitorowania pracy górniczych przenośników taśmowych  


Str. 79-81
The operational – economic evaluation of bus transport
The operational – economic evaluation of bus transport  


Str. 82-86
Modeling of collaboration between the piston ring and the piston groove shelf in an internal combustion engine
Modelowanie współpracy pierścienia tłokowego z półką tłoka w silniku spalinowym  


Jaroslav GREGUŠ Str. 87-88
The methods and way of utilization telematics into decrease operational costs with analyses of present situation and capacity of good transport and oil trend prices
The methods and way of utilization telematics into decrease operational costs with analyses of present situation and capacity of good transport and oil trend prices  


Str. 89-91
The vehicle comfort. Case study
The vehicle comfort. Case study  


Anton FREIWALD Str. 92-95
Possibilities of improvement of automobile engines performance parameters without negative impacts on fuel consumption and exhaust fumes emission limits
Possibilities of improvement of automobile engines performance parameters without negative impacts on fuel consumption and exhaust fumes emission limits  


Str. 96-97
Emission limits of inland waterway vessel engines in accordance with EU legislation
Emission limits of inland waterway vessel engines in accordance with EU legislation  


Str. 98-102
Influence of surface technology for evolution of motorisation
Wpływ technologii inżynierii powierzchni na rozwój motoryzacji  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR